Między ziemią a niebem

Żywioły Ta książka to literacka uczta, zarówno pod względem treści, jak i szaty graficznej.   Autorka stworzyła siedem historii, które łączą w sobie elementy mitów, baśni, legend, obrzędów i przyśpiewek, których wciąż szuka i którym się przysłuchuje. Wszystkie dotyczą więzi ludzi z naturą, więzi, o której często zapominamy, ale która jest starsza niż historie o…Continue reading Między ziemią a niebem