Mordercza Adelka. To się wszystko źle skończy / Mordercza Adelka. Piekło to inni

W świecie Adelki

Słynne komiksy z Adelką wreszcie pojawiły się w Polsce (ta postać to we Francji fenomen – ukazało się już siedemnaście tomów książek, są gry, gadżety i nawet piosenka na You Tube). 

 

Adelka bije rekordy popularności, ponieważ różni się od większości bohaterek literackich. Jest odważna, inteligentna, pewna siebie, szczera (do bólu) i ma głowę pełną zwariowanych pomysłów. Nie boi się eksperymentować (głównie na kocie i zakochanym w niej chłopcu), potrafi walczyć o swoje i nie ulega stereotypom. 

 

Tytuł może przestraszyć, ale Adelka nikogo nie zabija (co nie znaczy, że nie próbuje i że to się nie zmieni w kolejnych częściach 😉 ).

 

To dziewczynka, która nie lubi chodzić do szkoły, jeść warzyw i przebierać się za wróżki, za to uwielbia przeprowadzać operacje, robić psikusy i testować cierpliwość rodziców. I jest przy tym wszystkim przeurocza (chociaż pewnie wzdrygnęłaby się słysząc to określenie 🙂 ).

Wciąż próbuje pozbyć się kota (który miał być lwem) i zastanawia się, czy warto mieć chłopaka. Aa ma też wymyślonego przyjaciela, oczywiście zombi 🙂

 

 

 

Autor stworzył bohaterkę, która robi to, na co on nie miał odwagi w dzieciństwie. I muszę Wam powiedzieć, że pomysły to on miał szalone 🙂 

 

Jej przygody zapisane są w krótkich historyjkach obrazkowych. Każda, ale to naprawdę każda wywołuje śmiech. Jedne większy, drugie mniejszy, ale każda dostarcza świetnej rozrywki. I to dla całej rodziny!

 

Książki mają mały format, miękką okładkę i czcionkę ułatwiającą samodzielne czytanie. 

 

To świetne komiksy, są zabawne, inteligentne i inspirujące. 

 

Polecam i czekam z niecierpliwością na kolejne części:)

 

MORDERCZA ADELKA. TO SIĘ WSZYSTKO ŹLE SKOŃCZY

 

MORDERCZA ADELKA. PIEKŁO TO INNI

Kategoria wiekowa: 7+

Autorzy: Miss Prickly, Mr Tan

Tłumaczenie: Natalia Zmaczyńska

Liczba stron: 96

Rok wydania 2020

Wydawnictwo Znak

3 thoughts on “Mordercza Adelka. To się wszystko źle skończy / Mordercza Adelka. Piekło to inni

  1. Chyba już wiem co niedługo dostanie moja córka do samodzielnego czytania 😀
    Jestem pewna, że czytając o przygodach Adelki będzie się zaśmiewała w glos 😀

  2. Lubicie czarny humor? Jeste¶cie fanami komiksуw? W takim razie Mordercza Adelka. To siк wszystko јle skoсczy to ksi±їka w sam raz dla Was! Cudowna, niezwykle inteligentna, szczera do bуlu i bezwzglкdna bohaterka oraz potкїna dawka ciкtej riposty sprawiaj±, їe tej ksi±їki nie da siк nie pokochaж! Zajrzyjcie razem z nami do lektury, ktуra jest inna niї wszystkie. Gwarantujemy, їe zabawa bкdzie zabуjcza! Mogіoby siк wydawaж, їe Adelka to caіkiem zwykіa dziewczynka. Nic bardziej mylnego! I niech Was nie zwiod± urocze kucyki i duїe oczy Adelka jest absolutnie jedyna w swoim rodzaju. W wolnych chwilach konwersuje ze swoim wymy¶lonym przyjacielem Magnusem, ktуry zmarі w 17. przez ¶ciкcie na gilotynie. Dziewczynka nie lubi wіa¶ciwie nikogo ze swojego otoczenia, poza babci± naturalnie, ktуra wedіug Adelki z pewno¶ci± jest czarownic±. Do tego wszystkiego Adelka jest zabуjczo inteligentna i zaskakuje swoich rodzicуw na kaїdym kroku! Co jeszcze wyrуїnia Adelkк na tle rуwie¶nikуw? Ma zdecydowanie lepszy gust muzyczny, 15-minutowe czytanki zajmuj± jej tylko 5 minut, a od amorуw zdecydowanie woli poїywny podwieczorek. Do tego planuje zostaж dyktatorem i zdecydowanie uwaїa, їe bez jej opieki rodzice zupeіnie by sobie nie poradzili. Krуtko mуwi±c nie moїna siк z ni± јle bawiж! Mordercza Adelka. To siк wszystko јle skoсczy to zbiуr krуtkich, obrazkowych historyjek. Kaїda z nich przedstawia inn±, codzienn± sytuacjк, ktуrej zakoсczenie jest zdecydowanie niecodzienne! Co wspуlnego ma herbatka z przytulankami i strajk gіodowy? Dlaczego prezenty od ¶w. Mikoіaja ¶wiadcz± o braku odpowiedzialno¶ci rodzicуw? Jaki jest sposуb Adelki na uciszenie rodzica? Siкgnijcie po Mordercz± Adelkк i sprawdјcie sami! Przyznam, їe na pocz±tku trochк siк obawiaіam tej ksi±їki. Nie przepadam za czarnym humorem i zastanawiaіam siк, czy oby na pewno bкdzie on odpowiedni w ksi±їkach dla dzieci. Muszк przyznaж, їe siк bardzo miіo rozczarowaіam. Zakochaіam siк w Morderczej Adelce od pierwszej strony! Bohaterka jest niezwykle charyzmatyczna, a jej wnikliwo¶ж i bezpo¶rednio¶ж zwala z nуg! Owszem, Adelka peіna jest sprzeczno¶ci. Jest bezwzglкdna dla rуwie¶nikуw, za wszelk± cenк chce pozbyж siк swojego kota (ktуry miaі byж lwem, ale co¶ poszіo nie tak) oraz trenuje bycie dyktatorem w kaїdej wolnej chwili. Mimo to w czasie rekrutacji wyimaginowanego przyjaciela odrzuca kandydata, ktуry chciaі zje¶ж jej rodzicуw, napisaіa babci usprawiedliwienie, pozwalaj±ce jej wrуciж z za¶wiatуw oraz martwi siк, їe elfy musz± pomagaж ¶w. Mikoіajowi w niedzielк. Tak idealne poі±czenie sprawia, їe Adelka jest mordercza i urocza jednocze¶nie! Co sprawia, їe Mordercza Adelka. To siк wszystko јle skoсczy to ksi±їka, od ktуrej ciкїko siк oderwaж? Historyjki s± bardzo rуїnorodne, a humor w kaїdej z nich jest po prostu nieziemski. Ciкte riposty bohaterki, w poі±czeniu z szalenie zabawnymi obrazkami tworz± bardzo udan± caіo¶ж. I my¶lк, їe nie przesadzк je¶li powiem, їe kaїdy z nas dojrzy w Adelce co¶ z wіasnego dziecka (lub siebie). Uwaїam, їe Mordercza Adelka to ksi±їka rewelacyjna, choж niew±tpliwie nie dla kaїdego. Jestem jednak zdania, їe wiele starszych dzieci siк w niej zakocha, a riposty Adelki wkrуtce usіyszymy na niejednym szkolnym korytarzu. Polecam komiks Mordercza Adelka. To siк wszystko јle skoсczy czytelnikom powyїej 9. roku їycia. Dodam, їe mіodzieї i doro¶li czytaj±c przygody Adelki bкd± siк bawiж rуwnie dobrze jak dzieci. A moїe nawet bardziej? Czytelnicze Podwуrko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *