Uczmy dzieci stosować matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców

W świecie matematyki

Rzadko pokazuję Wam książki dla rodziców, ale tę musiałam.

Może jesteście w podobnej sytuacji do mojej i dla Was też matematyka w szkole była męczarnią i nic Was tak nie ucieszyło w ostatnim dniu szkoły, jak koniec tych męczarni 🙂

 

Oczywiście zakończenie szkoły nie oznacza koniec liczenia w ogóle, niestety 🙂

Ta umiejętność przydaje się bardzo często, ale często też mamy z tym problemy. Częściowo winię za to nasz system edukacji, wkuwanie wzorów i rozwiązywanie zadań, których nawet nie rozumiemy. 

 

Książka pani Danuty Zaręby pokazuje, że zrozumienie zagadnień matematycznych jest ważne i potrzebne, a nauka nie musi być nudna i stresująca. 

 

Autorka pokazuje jak często znajomość dodawania, mnożenia, ułamków, procentów, zależności i innych zagadnień matematycznych może nam pomóc w codziennym życiu. 

 

Zakupy, raty kredytowe, podatki, obliczanie powierzchni czy pojemności.. liczymy każdego dnia.

Autorka w każdym rozdziale podpowiada, jak robić to dobrze. Jak wytłumaczyć dziecku i sobie konkretne pojęcia i co zrobić, aby je zrozumieć.

Robi to na konkretnych przykładach, takich z życia wziętych i według niej, na takich powinniśmy się uczyć. 

Zadania przez nią zaproponowane dotyczą kupna biletów na koncert czy książek, obliczania procentów w banku, powierzchni pokoju albo ilości pizzy potrzebnej na imprezę. 

 

Znajdziemy tak takie zadania:

Wydatki firmy na premie pracowników wzrosły o 1/5. O ile procent wzrosły te podatki?

Kilogram szynki kosztuje 34,99 zł. Ile trzeba zapłacić za 14 dag szynki. 

30 marca był poniedziałek. Podaj daty dwóch poprzednich poniedziałków.

 

Do każdego zadania dostajemy rozwiązanie i komentarz. 

 

 

 

Książka zawiera zadania na różnym poziomie zaawansowania.

 

Dzięki niej nauczymy się stosować matematykę w codziennym życiu i będziemy mogli tę wiedzę przekazać naszym dzieciom.

 

Polecam, szczególnie tym, którzy tak jak ja, już drżą na myśl o tłumaczeniu zadań matematycznych dzieciom 🙂

 

 

 

 

Autorka: Danuta Zaremba

Liczba stron: 152

Rok wydania 2020

Wydawnictwo Helion


1 thought on “Uczmy dzieci stosować matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców

  1. Matematyka potrafi byж przyjacielem lub wrogiem, u mnie w domu jest tym i tym. Ksawery j± uwielbia i umie zdecydowania wiкcej niї przeciкtny drugoklasista. Z Amelk± jest zupeіnie odwrotnie, matematyka jest jej koszmarem i jakby siк daіo, caіkowicie by o niej zapomniaіa. Niestety siк nie da, matematyka jest wszкdzie, a jej podstawy s± nam niezbкdne w codziennym їyciu. Przerobili¶my wiele ksi±їek do matematyki, bardzo rуїnorodnych ksi±їek, jednak їadna nie byіa taka jak ta, co nas bardzo zaciekawiіo. Z ksi±їki korzystaіy¶my wspуlnie z Amelk±, czytaj±c po kawaіku, rozmawiaj±c o przeczytanej tre¶ci, rozwi±zuj±c zadania, jakie w niej siк znalazіy. Nie powiem, їe Amelka dziкki ksi±їce pokochaіa matematykк taki dzieс chyba nigdy nie nadejdzie , ale nie szukaіa miliona pomysіуw jak odwlec czas, jaki po¶wiкcamy na wspуln± naukк matematyki, a to wedіug mnie duїy sukces. Ksi±їka podzielona jest na siedem rozdziaіуw, a kaїdy z nich na podrozdziaіy. Takie rozwi±zanie sprawia, їe zdecydowanie іatwiej znaleјж w niej to, co akurat jest nam potrzebne. W ksi±їce znajdziemy nie tylko teoriк, ale rуwnieї zadania i ich rozwi±zania. Te rozwi±zania s± wytіumaczone krok po kroku, opisane co naleїy robiж i to wedіug mnie jest ogromny plus. Uczmy dzieci stosowaж matematykк. Poradnik nie tylko dla rodzicуw to ksi±їka, ktуr± polecam zarуwno rodzicom, jak i dzieciom. Moїna j± wykorzystaж do wspуlnej nauki, ale rуwnieї dziecko ¶miaіo moїe z niej samodzielnie siк uczyж. Wszystko jest dokіadnie, jasno i zrozumiale napisane, co sprawia, їe іatwiej zrozumieж nawet te zadania, ktуre wstкpnie wydawaіy siк bardzo trudne. Polecam. Moja ocena – 9\10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *